درماتوفیتوز در سگ و گربه ها

درماتوفیتوز در سگ و گربه ها

0 دیدگاه 7 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 270
درماتوفیتوز در سگ و گربه ها
درماتوفیتوزها قارچ های بیماری زایی هستند که باعث بیماری پوستی در حیوانات کوچک و انسان می شوند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، مطالعات نشان می دهد، اگرچه درماتوفیت ها از طریق تماس با آرتروسپورها منتقل می شوند، اما قرار گرفتن در معرض آرتروسپورها همیشه منجر به ایجاد عفونت نمی شود. مقاومت در برابر عفونت با یک واکنش قوی با واسطه ایمنی سلولی همراه است.

وقتی درماتوفیت ها موها را تحت تاثیر قرار می دهند، منجر به فولیکولیت می شوند. عفونت ها بصورت پاپول و چرکی ظاهر می شوند. که به سرعت پاره می شوند و کلاکت های اپیدرمی، نواحی مدور آلوپسی و پوسته ها باقی می مانند. تشخیص های افتراقی فولیکولیت شامل عفونت استافیلوکوکی، به ویژه در سگها است.

 

بنابراین، هنگام ارزیابی سگی با علائم فولیکولیت، معاینه سیتولوژیک را انجام دهید تا باکتری های داخل سلولی و ضایعات عمیق پوست را برای رد دمودیکوز جستجو کنید.

درمان موفقیت آمیز درماتوفیتوز در سگ و گربه مستلزم ترکیب درمان موضعی، درمان سیستمیک و ضد عفونی محیط است. از آنجا که درماتوفیتوز از طریق تماس با آرتروسپورها منتقل می شود، درمان موضعی ضروری است. درمان موضعی به تسریع حل عفونت و کاهش انتشار آرتروسپورها در محیط کمک می کند.

به این وب سایت رای دهید