تومور یا سارکوم گربه

تومور یا سارکوم گربه

0 دیدگاه 8 شهریور 1400 چاپ خبر بازدید: 396
تومور یا سارکوم گربه
دستورالعمل هایی برای تجویز واکسن به منظور ردیابی ارتباط توسعه سارکوم با واکسن های خاص وجود دارد. Feline injection site sarcomas) FISSs) تومورهای بدخیم با منشا مزانشیمی (بافت همبند) هستند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، طبق مطالعات دانشمندان، داده های اپیدمیولوژیک نشان می دهد که FISS به ندرت در هر  1 مورد از 10000 گربه واکسینه شده ایجاد می شود. هاری و ویروس لوسمی گربه FeLV علل محرک FISSs شناخته شده است.

تومورها می توانند در اثر تزریق داروهای ضد التهابی استروئیدی و غیر استروئیدی، آنتی بیوتیک ها هم ایجاد شوند. FISS ها از نظر موضعی بسیار تهاجمی هستند و از نظر رفتار بیولوژیکی با سایر سارکومها متفاوت هستند، از جمله سرعت رشد (سریعتر) ، بافت منشاء (معمولاً زیر جلدی) و پتانسیل متاستاتیک (می تواند بیشتر باشد) .FISSs پلومورفیسم سلولی و فعالیت میتوزی را نشان می دهد.

FISS های درجه بالا ویژگی های بافت شناسی تهاجمی تری نسبت به تومورهای درجه پایین نشان می دهند و احتمال متاستاز بیشتری دارند. علت دقیق بروز FISS ها ناشناخته است. هرگونه محرکی که باعث التهاب مزمن زیر جلدی شود می تواند منجر به تغییر شکل فیبروبلاست ها و میوفیبروبلاست های اطراف و تشکیل تومور بعدی شود.

 

یافته های بافت شناسی نشان می دهد که FISSها دارای مناطق مرکزی نکروز و وجود سلول های التهابی، عمدتا لنفوسیت ها و ماکروفاژها و giant cell های چند هسته ای هستند. ماکروفاژهای حاوی آلومینیوم و اکسیژن سازگار با هیدروکسید آلومینیوم ، یک ماده کمکی موجود در برخی از واکسن های گربه می باشد که به  تشخیص FISSکمک شایانی می کند.

سارکوم ایجاد شده در مجاورت محل تزریق،  باید FISS در نظر گرفته شود و به صورت تهاجمی درمان شود. به همین دلیل ، درمان خط اولیه برای FISS ها جراحی aggressive radical است. درمانهای کمکی ،  پرتودرمانی قبل یا بعد از عمل می باشد.

به این وب سایت رای دهید