سگها بچه ها را به خوبی درک میکنند!!!

سگها بچه ها را به خوبی درک میکنند!!!

0 دیدگاه 30 فروردین 1400 چاپ خبر بازدید: 630
سگها بچه ها را به خوبی درک میکنند!!!
نتایج مطالعه ایی که اخیراً توسط محققین دانشگاه ایالتی اورگان صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که سگها هماهنگی رفتاری بیشتری با بچه ها دارند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، محققین بر این باورند این یافته ها از آن جهت واجد اهمیت بالایی می باشند که شواهد بسیاری را در خصوص امکان بهره گیری از این حیوانات در راستای کمک به کودکان در اختیار ما می گذارند.
بسیاری از روان پزشکان بر این باورند که از سگها می‌توان به منظور بهبود رشد اجتماعی ، افزایش فعالیت بدنی ، کنترل اضطراب و بهبود شرایط روحی کودکان در مواردی که ساختارهای خانواده دچار تغییر می شوند استفاده نمود.
با این حال تاکنون تحقیقات بسیار کمی در خصوص چگونگی درک و تعامل اجتماعی کودکان و سگها انجام پذیرفته است.

 
مونیک اودل ، رفتارشناس حیوانات و محقق این طرح گفت : "نتایج مطالعات ما حاکی از آن دارد که سگ ها توجه زیادی به کودکانی که با آنها زندگی می‌کنند دارند، سریعا به آنها پاسخ می دهند و در بسیاری از موارد، رفتارهایی مشابه با حالات رفتاری این کودکان را از خود بروز می دهند . موضوعی که نشان دهنده وابستگی مثبت رفتاری و ایجاد ارتباطی قوی میان آنها دارد."
نتایج مطالعه موضوع را به اثبات رسانیده است که همگام سازی رفتار کودکان و سگها تا بیش از ۸۱ درصد امکان پذیر خواهد بود. 
با این حال محققین در دانشگاه اورگان در حال انجام تحقیقاتی بیشتر به منظور درک بهتر آن دسته از عواملی هستند که به کیفیت ارتباط میان کودکان و سگ ها در مقایسه با بزرگسالان کمک می کند. اینگونه ارتباطات می تواند به افزایش حس مسئولیت پذیری سگ ها در هنگام مراقبت از کودکان منتج گردد.


نتایج کامل این مطالعه در نشریه Animal Cognition منتشر شده است.

به این وب سایت رای دهید