وجود سرایت عاطفی میان انسانها و سگها به اثبات رسید

وجود سرایت عاطفی میان انسانها و سگها به اثبات رسید

0 دیدگاه 20 اردیبهشت 1400 چاپ خبر بازدید: 522
وجود سرایت عاطفی میان انسانها و سگها به اثبات رسید
به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،دامپزشکان در دانشگاه ایالتی آریزونا با همراهی گروهی از محققان روانشناسی این دانشگاه ، آزمایشی را به منظور ارزیابی میزان تمایل سگ های خانگی برای نجات صاحبان خود، طراحی و اجرا نمودند.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،دامپزشکان در دانشگاه ایالتی آریزونا با همراهی گروهی از محققان روانشناسی این دانشگاه ، آزمایشی را به منظور ارزیابی میزان تمایل سگ های خانگی برای نجات صاحبان خود، طراحی و اجرا نمودند.
هدف از انجام این مطالعه، مشخص نمودن دلیل چنین فعالیت هایی از سوی سگها میباشد.
ارزیابی صورت پذیرفته حاکی از آن داشت که سگها در اکثر موارد، ماهیت کمک به صاحبان خود را به خوبی درک می‌کنند.
از سوی دیگر، در موارد متعددی این نوع فعالیت این حیوانات از روی اطاعت صورت نپذیرفته است. موضوعی که مورد توجه محققین مطالعه قرار گرفته است.

 
محققین این مطالعه بر این باورند که علاوه بر انگیزه این حیوانات نیازمند "توانایی" نجات صاحبان خود نیز می باشند.
دکتر کلایو وین، سرپرست این تیم تحقیقاتی گفت: "آنچه که نتایج این مطالعه را بیش از سایر موارد مورد توجه روانشناسان قرار گرفته داده است این نکته می باشد که سگها به معنای واقعی به صاحبان خود اهمیت میدهند و بسیاری از آنها تلاش می کنند تا حتی بدون گذراندن دوره های آموزشی ، افرادی را که به نظر می‌رسد مضطرب هستند نجات دهند."
از سوی دیگر به نظر می رسد آن دسته از سگ هایی که موفق به نجات صاحبان خود نمی شوند، قادر به درک آنچه که باید انجام دهند نیستند.
از سوی دیگر محققین این طرح شواهد متعددی از بحث سرایت عاطفی میان انسان ها و سگ ها را یافتند. سرایت عاطفی به معنای انتقال احساسات انسان ها به این حیوانات می باشد که در جوامع بشری، به همدلی از آن یاد می‌شود.
نتایج کامل این مطالعه در نشریه PLOS one منتشر شده است.

به این وب سایت رای دهید