علل مختلف درد گوش در سگها
  1. 1. عفونت گوش: عفونت‌های باکتریایی یا قارچی می‌توانند در گوش سگها ایجاد شده و درد، التهاب و ترشحات مختلفی را به همراه داشته باشند.
  2. 2. آکنه‌های گوش: آکنه‌های موجود در گوش سگها نیز می‌توانند سبب درد و عدم راحتی این موجودات شوند.
  3. 3. تجمع و گرفتگی مایع موجود در گوش: سگها ممکن است مشکلی در سیستم تمیز کردن گوشها داشته باشند و از اینرو، این مواد در گوش آنها تجمع کند. این موضوع نیز می‌تواند به عفونت و درد گوش منجر شود.
  4. 4. آلرژی: برخی سگها ممکن است به آلرژی‌های محیطی یا غذایی واکنش نشان دهند که نتیجه آن التهاب و درد گوش میباشد.
  5. 5. آسیب فیزیکی: ضربه، خراش و آسیب‌های دیگر به گوش سگ ها نیز می‌توانند درد و ناراحتی در آنها ایجاد کنند.

در هر صورت، بهترین راه حل برای تشخیص دقیق و درمان درد گوش سگ، مراجعه به یک دامپزشک متخصص است. او می‌تواند بر اساس علائم، بررسی فیزیکی و در صورت لزوم با استفاده از آزمایشات تشخیصی، تشخیص و درمان مناسب را تعیین کند.