روش های کاهش استرس مسافرت در گربه ها

به طور کلی در هنگام مسافرت برای کمک به آرامش این موجودات اطمینان حاصل کنید که امکان استراحت آنها در یک محیط امن فراهم شده باشد و نیازمندی های اولیه آنها مانند غذا و آب در اختیار آنها است. همچنین از جمله مهمترین اصول جلوگیری از استرس سفر در این موجودات، پیشگیری از تغییر محیط ناگهانی میباشد.

اما بطور کلی برای کاهش استرس گربه ها در مسافرت، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1.ایجاد محیط امن: تحت شرایط سفر، اطمینان حاصل کنید که گربه در محیطی امن با اسباب‌بازی‌ها و سایر ملزومات خود استراحت نماید.

2.سبد حمل مناسب:از سبد حملی با فضای کافی و امکانات ایمن برای حمل گربه ها استفاده کنید.

3.بوی آشنا: در هنگام سفر برخی از اشیاءی که متعلق به خود گربه یا شما هستند استفاده کنید تا برای آنها حس امنیتی نسبی ایجاد نمایید.

4.تجهیزات رفاهی: شرایطی را فراهم نمایید که گربه به راحتی به غذا، آب، و پد بهداشتی دسترسی داشته باشد.

5.موسیقی آرامبخش: گاهی اوقات موسیقی آرامبخش می‌تواند به کاهش استرس گربه ها کمک شایانی نماید.

6.بهره گیری از مکمل‌های طبیعی: به طور حتم مشاوره با دامپزشک در خصوص استفاده از مکمل‌های طبیعی که ممکن است به کاهش استرس این موجودات کمک کنند، مفید خواهد بود.