استفاده آنتی بیوتیک در دامداری

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، محققان بر این باورند پیشرفت هایی در تمام بخش های دامپزشکی برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک انجام شده است. موسسه ی RUMA در سال 1997 برای ترویج استفاده محتاطانه از داروهای ضد میکروبی به دلیل خطر AMR برای سلامتی انسان و حیوان در اثر استفاده غیرمسئولانه ضد میکروبی شکل گرفت.

تأثیر COVID-19 بر تجویز دامپزشکی هنوز ادامه دارد ، اما یکی از پیامدهای همه گیری تغییر در ارائه مراقبت های دامپزشکی به حیوانات و تولید کننده غذا بوده است. این شامل تجویز از راه دور آنتی بیوتیک ها برای حفظ سلامت و رفاه حیوانات است.

 

متأسفانه تولید مواد غذایی در گذشته متکی به داروهای ضد میکروبی بوده است. انتقال باکتریهای مانند گونه های انتروکوکوس و اشریشیاکلی از طریق محصولات حیوانی نیز مورد توجه زیادی بوده است.