توقف واردات سگ

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، آژانس CDC برای اطمینان از اینکه حیوانات خانگی نجات یافته عاری از هاری و سایر بیماری های عفونی هستند، آنها را واکسینه می کند، میکروچیپ تزریق می کنند و خون آنها را آزمایش میکند تا مطمئن شوند که حیوان عاری از ویروس است.

این گروه واکسن ها را از انگلیس و دبی وارد کرده و آنها را  به افغانستان حمل می کنند تا اطمینان حاصل شود که آنها در تمام مدت ایمن هستند. این گروه با استانداردهای دولت انگلیس برای اطمینان از عاری بودن حیوانات از هاری مطابقت دارد. این امر مستلزم واکسیناسیون ، آزمایش خون ، میکروچیپ برای اطمینان از عدم تعویض یا اختلاط حیوان با حیوان می باشد.

 

آژانس CDC همچنین افزود اگر دمای هوا از 85 درجه بالاتر برود ، خطوط هوایی به دلیل خطراتی که برای حیوانات دارند ، پرواز نمی کنند. کل هزینه حمل سگ از افغانستان به ایالات متحده حدود 5000 دلار است.