پرش در گربه ها

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،محققان بر این باورند که، یک گربه بالغ می تواند به طور متوسط پنج یا شش برابر ارتفاع خود که حدود 4-5 فوت است بپرد. البته، استثناهایی هم وجود دارد. 

محققین می گویند، بدن گربه طوری طراحی شده است که از پاهای عقب فنری، ماهیچه های قدرتمند و دم بلند و شل خود برای پرش استفاده می کند. و  این امر به آنها کمک می کند تا تعادل خود را حفظ کرده و روی پای خود بنشینند.

 

به عنوان مثال، ممکن است گربه سعی کند از خطرهایی همانند فرار از یک گربه یا سگ دیگر  یا مخفی کردن خود نیاز به پریدن داشته باشد. بنابراین محدود کردن عادت پرش آنها ایده خوبی نیست.