نجات حیوانات از کابل جنجال برانگیخت

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، طبق گزارشات غربی ها سعی کردند سیستم های نجات حیوانات و حمایت از حیوانات را که بیشتر در ایالات متحده یا بریتانیا رایج است، شبیه سازی کنند. بررسی ها نشان می دهد که در برخی از کشورهای غربی حیوانات برابر یا حتی مهمتر از مردم در نظر گرفته می شوند.

بن والاس ، وزیر دفاع بریتانیا گفته است : " اینطور نیست که من حیوانات را بر مردان ، زنان و کودکانی که نیاز مبرم آنها را می بینیم، اولویت قرار دهم. "

 

گزارش ها نشان می دهد که در پروازهای افغانستان به سمت غرب، در قسمت بار هواپیما چندین بار سگ و گربه جابه جا شده است. به گفته شاهدان عینی، نجات حیوانات با کمک های شخصی انجام شد و حیوانات در قسمت بار هواپیما قرار داده می شدند.

علاوه بر این ،سوالاتی مطرح می شود که چرا غربی ها برای بیرون آوردن حیوانات با هواپیماهای خصوصی یا اجاره ای پول می پردازند، در حالی که مردم افغانستان بیشتر نیازمند این کمک ها هستند.