کوپروفاژی سگ

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، گاهی اوقات ، سگ ها تمایل به مصرف مدفوع خود یا مدفوع سگ دیگر دارند. این رفتار کوپروفاژی نامیده می شود، که به معنای "مدفوع خوردن" ترجمه می شود. تحقیقات نشان داده است که چندین عامل کلیدی تاثیری به سزایی در این مسئله دارند. این موارد شامل، سن ، جنسیت ، عقیم سازی سگ ، تربیت خانگی ، شیردهی و رژیم غذایی می باشد.

 

این امر در مورد تازه بودن مدفوع صادق است و به نظر می رسد که دور نگه داشتن سگ از مدفوع تازه مؤثرترین راهکار برای جلوگیری از خوردن آن است. سگهای شکاری نیز بیشتر احتمال دارد که کوپروفاژیک باشند. با این وجود هیچ یک از این موارد توضیح نمی دهد که چرا برخی سگ ها در صورت امکان مدفوع خواری می کنند. 

برداشتن زود هنگام مدفوع ممکن است راهی برای پاکسازی آن باشد تا از ایجاد انگل های عفونی جلوگیری شود. سعی کنید سگ خود را آموزش دهید تا در برابر وسوسه خوردن مدفوع با خوردن تشویقی یا یک میان وعده خوش طعم جایگزین، مقاومت کند.