وقتی پری بیوتیکها برای اسبها مضر می شوند

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک" ، محققین در دانشگاه های مارتین لوتر هاله ویتنبرگ و هانوفر دریافته اند که پری بیوتیک ها به میزان بسیار محدودی قادر به تثبیت فلور روده اسب ها هستند.

پری بیوتیکها غالبا به منظور تثبیت شرایط سلامتی اسبها به خوراک این حیوانات افزوده می شوند. این ترکیبات توانایی آن را دارند تا رشد و فعالیت برخی از باکتری های مفید را در روده بزرگ افزایش دهند.

نتایج به دست آمده از مطالعه اخیر این گروه از دانشمندان حاکی از آن دارد که مقادیر بالایی از پری بیوتیک های مصرفی توسط برخی از انواع میکروارگانیسم های مستقر در معده اسبها تخمیر شده و ماحصل آن ، تولید انواعی از اسیدهای آلی است.

 

این گروه از محققین بر این باورند که این ترکیبات قبل از رسیدن به روده در معده این حیوانات تجزیه می شوند و این موضوع می تواند سبب بروز التهاب مخاطات معده شود.

از سوی دیگر ، پروفسور آنت زینر ، ریاست گروه تغذیه حیوانات در MLU معتقد است که اسب ها دارای میکروبیوم متنوعی نیستند و از این رو،مستعد ابتلا به اختلالات گوارشی می باشند.

با این حال برخی از دانشمندان بر این باورند که به رغم وجود مضرات شناسایی شده فوق، افزایش تنوع باکتریایی دستگاه گوارش اسبها پس از مصرف پری بیوتیک ها، خود می تواند دلیل مناسبی برای ادامه مصرف این ترکیبات باشد.

نتایج کامل این مطالعه در نشریه PLOS ONE منتشر شده است.