COVID-19 از طریق مواد غذایی منتقل نمی شود

وزارت کشاورزی ایالات متحده، سازمان غذا و داروی این کشور و کلیه مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در سرتاسر آمریکا، همچنان بر این نکته تاکید دارند که هیچ مدرک معتبری دال بر انتقال این بیماری از طریق غذا یا بسته بندی مواد غذایی وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"،در آخرین بیانیه منتشر شده توسط USDA صراحتا از اعتماد این سازمان بر ایمنی موجود در تامین مواد غذایی سالم تاکید گردیده و به مصرف کنندگان این اطمینان داده شده است که بر اساس درک علمی این مراکز از اطلاعات علمی قابل اعتماد موجود که مورد حمایت گسترده مجامع علمی بین المللی نیز میباشند ، انتقال بیماری COVID-19 از طریق غذا و بسته بندی مواد غذایی ، بعید است.

در این بیانیه به این نکته اشاره شده است که کووید ۱۹ ،نوعی بیماری تنفسی است که از فردی به فرد دیگر منتقل می شود و برخلاف بسیاری از ویروس های دیگر ، دستگاه گوارش انسان را هدف قرار نمی دهد.

 

‏USDA بر این باور است که در اکثر مطالعات صورت پذیرفته مرتبط ،اثرات باقیمانده های ژنتیکی ویروس از مواد غذایی و بسته بندی های موجود جداسازی شده است. موضوعی که نمی تواند منجر به بیماری در انسان گردد.

کارشناسان این سازمان بر این باورند که آلودگی بسته بندی های مواد غذایی بسیار ناچیز شمرده می شوند و از این رو، احتمال درگیری انسان با لمس سطح بسته بندی مواد غذایی در هنگام مصرف آنها اندک به نظر می رسد.

این قبیل اطلاعات را سازمان‌هایی چون FDA و USDA از نهادهای علمی در سرتاسر جهان به روز رسانی کرده اند و تلاش خواهند نمود تا خطر انتقال بالقوه ویروس عامل بیماری کووید ۱۹ را از طریق غذا و بسته بندی مواد غذایی دنبال کنند.

اما تاکنون و بر اساس نظرات کمیسیون بین المللی میکروبیولوژی مواد غذایی ،هیچ مدرک مستدلی مبنی بر نقش مواد غذایی و یا بسته بندی این مواد در رخداد و شیوع بیماری کووید ۱۹ وجود نداشته است.