تبدیل "سلامت واحد" از مفهومی ساختاری به "سیاست عملیاتی"

به گزارش پایگاه خبری "دامپزشک"، ارزیابی های صورت پذیرفته حاکی از آن دارد که بیش از 75 درصد از بیماری های عفونی در حال ظهور، از حیوانات نشات می گیرند. از این رو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد(FAO)، سازمان جهانی بهداشت حیوانات(OIE)، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) و سازمان جهانی بهداشت(WHO) در حال تهیه برنامه جهانی اقدام بلندمدت در راستای جلوگیری از شیوع بیماری هایی چون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان،مرس،ابولا،زیکا و کووید19 هستند.

این برنامه تحت رویکرد "سلامت واحد" دنبال خواهد شد و به تشخیص ارتباطات سلامتی میان انسان ها، حیوانات و محیط زیست خواهد پرداخت و نیاز متخصصین در بخش های مختلف را به منظور رفع هرگونه تهدید برای سلامت عمومی با تاکید بر عدم ایجاد اختلال در سیستم های تولید کشاورزی، مرتفع خواهد نمود.

نخستین گام های اصلی این برنامه شامل تجزیه و تحلیل سیستماتیک دانش علمی ما در خصوص عواملی است که منجر به انتقال بیماری از حیوان به انسان و بالعکس میشود. توسعه چارچوب ارزیابی و نظارت بر مخاطرات، شناسایی شکاف های ظرفیتی و همچنین توافق در خصوص روشهای مناسب جلوگیری از شیوع بیماری های مشترک میان انسان و دام نیز از جمله گامهای دیگری است که این برنامه دنبال خواهد نمود.

 

فعالیت های تاثیرگذار انسان بر محیط زیست و زیستگاههای حیات وحش، فعالیت مناطق مهم تولید و توزیع مواد غذایی، شهرنشینی و توسعه زیرساختهای مرتبط با آن، سفر و تجارت بین المللی، فعالیت هایی که منتج به کاهش تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی میشوند و فشارهایی که بر منابع طبیعی پایه وارد میشوند توان آن را دارند تا به ظهور بیماری های مشترک میان انسان و دام منتهی گردند.

دکتر تدروس آدانوم گبریزوس، ریاست سازمان جهانی بهداشت بر این باور است که سلامت انسان فاکتوری وابسته است و تلاش های این سازمان بدون وجود پیوندهای تنگاتنگ با سازمان های بهداشت حیوانات و محیط زیست، بدون نتیجه باقی خواهد ماند.

آدانوم معتقد است که دستیابی به سلامت انسان، نیازمند همکاری نزدیک، ارتباط و هماهنگی میان بخش های مختلف بوده و برنامه تشکیل هیئت تخصصی سطح بالای فوق ابتکاری ضروری به منظور تبدیل "سلامت واحد" از یک مفهوم ساختاری به سیاست های مشخص عملیاتی است و توان آن را خواهد داشت تا سلامت مردم جهان را حفظ نماید.