گربه‌ی من که از نژاد دی‌اس‌اچ است، دو ماه بعد از عقیم‌سازی هنوز به شدت در تلاش برای خارج شدن از خانه است و به بسته بودن در اعتراض می‌‌کند. راه حل چیست؟
شاهو صبّار دیدگاه: 0 بازدید: 322 1401/03/08 13:31
پاسخ از: دکتر

سلام بسته به زمان عقیم سازی تا مدت زمان ۳ تا ۱۲ ماه میزانی از هورمون در بدن می باشد و باعث این رفتارها می شود و همچنن اگر این رفتار که فرمودید همراه با سر و صدا می باشدو گربه شما در طی روز مدتی را درپشت در یا پنجره وقت می گذراند و صدا میکند می توان به این موضوع شک کرد و  اگر نه شاید این مورد یک رفتار طبیعی در گربه شما برای بیرون رفتن و کجکاوی باشد

به این وب سایت رای دهید