افغانستان. سگ.هاری.میکروچیپ
توقف واردات سگ

توقف واردات سگ

آژانسCDC اعلام کرد واردات سگ در بیش از 100 کشور جهان از جمله افغانستان که مشکل هاری دارد ،متوقف می شود. این اقدام موقت برای اطمینان از سلامت و ایمنی سگهای وارد شده به ایالات متحده و محافظت از سلامت مردم در برابر ورود مجدد ویروس هاری سگ به ایالات متحده ضروری است.

به این وب سایت رای دهید