تنفش-سریع-سگ
نحوه اندازه گیری میزان تنفس در حالت استراحت در سگ ها

نحوه اندازه گیری میزان تنفس در حالت استراحت در سگ ها

تعداد تنفس در حالت استراحت نشان دهنده تعداد دفعاتی است که سگ در مدت 1 دقیقه در حالت استراحت یا خواب نفس کامل می کشد (دم و بازدم). میزان تنفس در حالت استراحت (RRR) همچنین می تواند به شما بگوید که آیا تنفس سگ شما در محدوده طبیعی است یا خیر. این امر به ویژه برای سگ هایی که بیماری های قلبی یا ریوی خاصی دارند بسیار مهم است.

تنفس سریع در خواب

تنفس سریع در خواب

آیا توله سگ خواب شما در زمانی که قبلاً آرام خوابیده است ناگهان شروع به تنفس سریع می کند یا وقتی سگ شما به خواب می رود تغییر مداومی در تنفس سگ شما ایجاد می شود؟ این مقاله در مورد اینکه چه زمانی طبیعی است و چه زمانی باید با دامپزشک خود تماس بگیرید، صحبت خواهد شد.

به این وب سایت رای دهید