حوزه دامپزشکی.حمایت مالی دولت ایالات متحده. بیماری کووید ۱۹
حمایت مالی دولت ایالات متحده از بخش دامپزشکی این کشور

حمایت مالی دولت ایالات متحده از بخش دامپزشکی این کشور

بسته جدید حمایتی دولت ایالات متحده بر علیه بیماری کووید ۱۹ ، چندین ماده را به منظور حمایت بیشتر از دامپزشکان و جلوگیری از همه گیری های مشابه بعدی در خود گنجانده است.

به این وب سایت رای دهید