دوبرمن پینچر مشکی.تربیت سگ
تربیت توله سگ دوبرمن پینچر

تربیت توله سگ دوبرمن پینچر

دوبرمن پینچر این تمایز را دارد که یکی از تنها نژادها در گروه کاری AKC است که به طور خاص برای همراهی انسان پرورش داده شده است. این نژاد در قرن نوزدهم توسط یک باجگیر آلمانی لوئیس دوبرمن ایجاد شد تا او را در کارهای روزانه خود همراهی کند. با تکیه بر میراث این نژاد، دوبرمن امروزی شجاع، وفادار و هوشیار است، در حالی که توانایی یک همراه عالی را حفظ می کند.

به این وب سایت رای دهید