زخم- لیس زدن زخم
درمان زخم های سطحی در منزل

درمان زخم های سطحی در منزل

بریدگی، ساییدگی و سایر آسیب های پوستی در حیوانات خانگی بسیار رایج می باشد. گزینه های درمانی قابل ارائه در هنگام آسیب های پوستی به عواملی همچون عامل آسیب، شدت و اندازه زخم و محل قرارگیری آن روی بدن حیوان خانگی بستگی دارد.

لیس زدن محل زخم در حیوانات خانگی

لیس زدن محل زخم در حیوانات خانگی

صاحبان حیوانات خانگی اغلب هنگام درمان زخم سگ یا گربه خود ناامید می شوند، زیرا حیوانات همیشه می خواهند زخم خود را لیس بزنند و این اقدام استفاده از داروهای موضعی را چالش برانگیز می کند و زمان بهبودی را طولانی می کند.

به این وب سایت رای دهید