سگ-سنگ-کلیه-مثانه
سنگ های مجاری ادراری در سگ ها

سنگ های مجاری ادراری در سگ ها

اندازه ی سنگ های ادراری در داخل مثانه، از تکه‌های کوچک شن گرفته تا سنگ‌های بزرگ که در هر نقطه‌ای از سیستم ادراری تشکیل می‌شوند، متفاوت است. این سنگ ها به جز مثانه در کلیه ها، حالب و مجرای ادراری نیز یافت می شوند.

به این وب سایت رای دهید