سگ-پانکراس-پانکراتیت-سرطان-تومور
سرطان پانکراس در سگ ها

سرطان پانکراس در سگ ها

سگ ها و انسان ها از نظر آناتومی و فرآیندهای فیزیولوژیکی شباهت های زیادی دارند. به همین دلیل است که معمولاً تعجب می کنیم که آیا سگ ها نیز می توانند به شرایط نگران کننده ای مانند سرطان پانکراس مبتلا شوند یا خیر.

به این وب سایت رای دهید