سگ-گربه-آب-آب درمانی-شنا-تردمیل
مزایای آب درمانی در حیوانات خانگی

مزایای آب درمانی در حیوانات خانگی

آب درمانی یا ورزش مبتنی بر آب، پایه اصلی توانبخشی فیزیکی است و فواید فوق العاده ای برای انواع حیوانات خانگی دارد. در این مقاله فواید استفاده از تردمیل آبی و شنا درمانی بطور کامل توضیح داده می شود.

به این وب سایت رای دهید