سگ-گربه-دارو-شربت-قرص-متوکلوپرامید
اطلاعات دارویی

اطلاعات دارویی "متوکلوپرامید"

مهم است که قبل از دادن دارو به حیوان خانگی خود، کاربردها و عوارض جانبی آن را درک کنید. این برگه اطلاعات دارویی به منظور درک خوبی از آنچه که Reglan (متوکلوپرامید) برای آن استفاده می شود، نحوه عملکرد آن و عوارض جانبی احتمالی در گربه ها و سگ ها به شما ارائه می دهد.

به این وب سایت رای دهید