سگ-گربه-ماریجوانا-کانابیدیول-مسمومیت
مسمومیت با ماری جوانا در حیوانات خانگی

مسمومیت با ماری جوانا در حیوانات خانگی

با قانونی شدن ماری جوانا از نظر پزشکی و تفریحی، سمیت THC در حیوانات خانگی نیز رایج تر از قبل می شود. ماری جوانا در حال حاضر به اشکال مختلف به غیر از گل و برگ گیاه طبیعی، مانند نوشیدنی و خوراکی یافت می شود.

به این وب سایت رای دهید