لبنیات-گربه-شیر-ماست-پروبیوتیک
مصرف لبنیات در گربه ها

مصرف لبنیات در گربه ها

آیا تا به حال به این فکر افتاده اید که آیا شیر یا فرآورده های شیری برای دادن به گربه مناسب است یا خیر؟ چند وقت یکبار می توانید به گربه خود شیر بدهید؟ چه نوع شیری برای گربه شما بی خطر است؟ این ها سوالاتی می باشد که بسیاری از صاحبان گربه ها با آن ها مواجه می شوند.

به این وب سایت رای دهید