نژاد آکیتا.نژادهای سگ.نژاد سگ های بزرگ
نژاد آکیتا

نژاد آکیتا

آکیتا یک نژاد سگ بزرگ، قدرتمند، نجیب و ترسناک است. آنها در اصل برای محافظت از خانواده سلطنتی و اشراف در ژاپن فئودال استفاده می شدند. این سگ ها همچنین گراز وحشی، خرس سیاه و گاهی آهو را تعقیب و شکار می کردند.

به این وب سایت رای دهید