واژینیت.بیماریهای توله سگ.سگ ماده
واژینیت در توله سگ ها

واژینیت در توله سگ ها

واژینیت توله سگ (که به آن واژینیت نوجوان نیز گفته می شود) التهاب واژن در توله سگی است که به بلوغ نرسیده است. در مقابل، واژینیت با شروع بزرگسالی سگ های ماده عقیم شده بالغ را تحت تاثیر قرار می دهد.

به این وب سایت رای دهید