پنهان شدن گربه.قایم شدن گربه ها
چرا گربه ها دوست دارند پنهان شوند؟

چرا گربه ها دوست دارند پنهان شوند؟

گربه‌ها دوست دارند در چیزهایی مانند جعبه‌های مقوایی و کیسه‌های مواد غذایی پنهان شوند. چرا گربه ها اینقدر دوست دارند پنهان شوند و چگونه می توانید فضاهای امنی برای گربه خود فراهم کنید تا در آن پنهان شود؟

به این وب سایت رای دهید