گربه-سوفل قلبی-سوفل-قلب
سوفل قلبی در گربه ها

سوفل قلبی در گربه ها

قلب های عادی با جریان خون آرام می تپند. سوفل قلبی زمانی اتفاق می‌افتد که جریان خون در قلب باعث ایجاد صدایی می‌شود که از طریق گوشی پزشکی شنیده می‌شود و گاهی اوقات حتی با لمس نیز احساس می‌شود.

به این وب سایت رای دهید