گربه-سگ-لنفوم-لنفوسیت
سرطان لنفوسیت ها در گربه های خانگی

سرطان لنفوسیت ها در گربه های خانگی

لنفوم که لنفوسارکوم یا LSA نیز نامیده می شود، سرطان سلول های خاصی به نام لنفوسیت است. لنفوم شایع ترین سرطانی است که گربه ها را درگیر می کند و تقریباً در هر قسمتی از بدن می تواند رخ دهد. تشخیص زودهنگام و مداخله درمانی می تواند کلیدی برای بهبود کیفیت زندگی گربه شما باشد.

به این وب سایت رای دهید