دکتر هیوا حمیدی

دکتر هیوا حمیدی

دامپزشک عمومی,جراحی,نظارت و بهداشت مواد غذایی,داخلی دام های بزرگ,مامایی
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
دریافت نوبت یا مشاوره با دامپزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از دامپزشک هستید انتخاب کنید.
تخصص ها
  • دامپزشک عمومی
  • جراحی
  • نظارت و بهداشت مواد غذایی
  • داخلی دام های بزرگ
  • مامایی
درباره من

دامپزشکان برتر

با دامپزشکان برتر سایت مشکلات خود را به صورت آنلاین مطرح نمایید