انگل زدایی
کلیه خدمات ارائه شده در این بخش، توسط مراکز درمانی شناخته شده و سرآمد در محدوده هر استان و تحت نظارت کلینیسین های خبره و بنام ارائه میشود.
با کلیک بر روی دکمه ثبت و ایجاد درخواست صورتحساب شما صادر و پس از پرداخت آنلاین صورتحساب کارشناسان ما با شما تماس حاصل میکنند
صورتحساب
عنوان قیمت
هزینه ویزیت 80000
80000 تومان