نام دامپزشک
دامپزشک / بیمارستان
تخصص
استان
جنسیت
انتخاب دامپزشکان / مشاوران
از نو
دامپزشکان (نتایج جستجو: 45)
نوبت دهی و مشاوره
دکتر محمدرضا سالاری
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  نظارت و بهداشت مواد غذایی,  پرندگان زینتی,  حیات وحش,  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
قزوین
تعرفه نوبت حضوری: تومان
مشاوره تلفنی
دکتر حسین داداش پور
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی
مازندران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر سینا مشتاق
جراحی,  مامایی
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر سید هاشم صادقی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  نظارت و بهداشت مواد غذایی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی,  اسب,  پرندگان زینتی
قزوین
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر عبدالکریم قاسمی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی,  دندانپزشکی حیوانات,  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی
فارس
تعرفه نوبت حضوری: 0 تومان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر کیمیا صنیع ثالث
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی
تهران
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر سیدعبدالحمید حسینی
دامپزشک عمومی
آذربایجان شرقی تبریز
تعرفه نوبت حضوری: 150,000 تومان
نوبت دهی و مشاوره
دکتر الناز بردبار
دامپزشک عمومی,  بهداشت و بیماری های آبزیان,  حیات وحش,  جوندگان
فارس شیراز
تعرفه نوبت حضوری: 250,000 تومان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر ازیتا دوشابچی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  نظارت و بهداشت مواد غذایی,  پرندگان زینتی,  دندانپزشکی حیوانات,  تغذیه حیوانات خانگی,  جوندگان
تهران
مشاوره تلفنی
دکتر منصور آدینه محمدی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  پرندگان زینتی,  دندانپزشکی حیوانات,  تغذیه حیوانات خانگی,  جوندگان
تهران
نوبت دهی و مشاوره
شیده مهتابی نورانی
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  رادیولوژی
تهران
تعرفه نوبت حضوری: 150,000 تومان
نوبت دهی و مشاوره
نرگس پشمی
البرز
تعرفه نوبت حضوری: 100,000 تومان
نوبت دهی و مشاوره
نجمه مظفری
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  پرندگان زینتی,  تغذیه حیوانات خانگی,  جوندگان
كرمان جیرفت
تعرفه نوبت حضوری: 100,000 تومان
نوبت دهی و مشاوره
علی موحد
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه )
تهران تهران
تعرفه نوبت حضوری: 150,000 تومان
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر آذین ملک راه
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی
تهران تهران
تعرفه نوبت حضوری: 150,000 تومان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر عبدالرضا رنجبر
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی,  رادیولوژی
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر مهرداد آذرمی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  پرندگان زینتی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
قزوین
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
پریسا زین العابدینی دانشگر
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه )
تهران تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر احمد احمدی
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  پرندگان زینتی,  دندانپزشکی حیوانات,  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر کاظم خیرآبادی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
خراسان شمالی
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر زهرا محزون
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه )
تهران
تعرفه نوبت حضوری: 100,000 تومان
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
اندیشه قربان زاده
بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  پرندگان زینتی
مازندران آمل
تعرفه نوبت حضوری: 60,000 تومان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر علی گلذار امغانی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی,  پرندگان زینتی,  تغذیه حیوانات خانگی
تهران
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر آرش کشاورز
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  داخلی دام های صنعتی,  اسب,  پرندگان زینتی
بوشهر
تعرفه نوبت حضوری: 60,000 تومان
مشاوره تلفنی
نوبت دهی و مشاوره
دکتر علیرضا عمرانی فرد
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  دندانپزشکی حیوانات
تهران
تعرفه نوبت حضوری: 80,000 تومان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر محسن داوودآبادی
داخلی دام های صنعتی,  مامایی,  اسب
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر بهروز توكلي
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های آبزیان,  پرندگان زینتی,  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
چهارمحال و بختیاری
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر سینا محمدی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  نظارت و بهداشت مواد غذایی
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر محمدرضا ایمانیان
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  داخلی دام های صنعتی,  اسب,  پرندگان زینتی,  جوندگان
همدان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر محمد قاسمی شمس آبادی
دامپزشک عمومی,  پرندگان زینتی
چهارمحال و بختیاری
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر نیلوفر صابری
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جوندگان
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر صفورا قدیریان
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  تغذیه حیوانات خانگی,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی
اصفهان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر حمید شالگردی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  داخلی دام های صنعتی,  پرندگان زینتی
گلستان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر امیر حسین حافظی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های صنعتی,  اسب
قم
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر محمود طلایی عبدی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  داخلی دام های صنعتی
لرستان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر رضوان كياني
بهداشت و بیماری های طیور صنعتی
مازندران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر ابراهیم کبیری سامانی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های صنعتی
چهارمحال و بختیاری
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر مصطفی زاد مهدیقلی
داخلی دام های صنعتی,  اسب
سمنان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر محمد دارابی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  داخلی دام های صنعتی
همدان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر مریم رهروانی
جراحی,  داخلی دام های صنعتی,  مامایی
كردستان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر یونس ثقفی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی,  دندانپزشکی حیوانات,  تربیت و آموزش حیوانات خانگی,  جوندگان
قم
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر اسماء سمیعی
دامپزشک عمومی,  داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  داخلی دام های صنعتی,  پرندگان زینتی
سیستان و بلوچستان
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر مازیار کاغذچی
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  پرندگان زینتی,  جوندگان
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر آرتیمس یحیایی
داخلی دام های کوچک( سگ و گربه ),  جراحی
تهران
مشاوره تلفنی
مشاوره تلفنی
دکتر فاطمه ثابت سروستانی
بهداشت و بیماری های طیور صنعتی,  نظارت و بهداشت مواد غذایی,  پرندگان زینتی
فارس
مشاوره تلفنی
به این وب سایت رای دهید