پرونده الکترونیک سلامت
پرونده الکترونیک سلامت دامپزشکی مدرکی است که مراقبت‌ ها و اقدامات درمانی ارائه شده به حیوانات خانگی به وسیلهٔ مراکز درمانی را توصیف می‌کند و در کلیه نقاط دنیا به سهولت قابل ارائه است.
پرونده الکترونیکی “سامانه دامپزشک” برای نخستین بار دسترسی همزمان و سریع به داده‏ های درمانی و بهداشتی این حیوانات که در موارد متعددی ارزش حیاتی دارند را در هر مکان و هر زمان فراهم میسازد.
انتخاب و آپلود تصاویر شناسنامه حیوان خانگی *
انتخاب و آپلود مدارک دامپزشکی
به این وب سایت رای دهید