قوانین دریافت نوبت حضوری

قوانین نوبت دهی

- تمامی هزینه علی الحساب دریافتی به حساب دکتر یا کلینیک واریز شده و به همان میزان از هزینه ویزیت شما کسر خواهد شد.

- نوبت اخذ شده تا 48 ساعت قابل لغو می باشد، چنانچه در همین زمان لغو گردد هزینه نوبت به حساب کاربری شما عودت خواهد شد. اما اگر کمتر از 48 ساعت توسط بیمار لغو شود، مبلغ به حساب پزشک واریز خواهد شد.

- درصورت ثبت نوبت در بازه زمانی کمتر از ۴۸ ساعت تا مراجعه به پزشک٬ درصورت لغو نوبت، هزینه علی الحساب برای پزشک منظور خواهد شد.

- نوبت اخذ شده زمان پذیرش شما می باشد نه نوبت شما.

- چانچه نوبت از طرف دامپزشک یا کلینیک لغو گردد ، دکتر یا کلینیک موظف به ارائه نوبت جایگزین به بیمار می باشد که از طریق پشتیبانی سایت سامانه دامپزشک برای شما ارسال خواهد شد.

- خدماتی که توسط سامانه دامپزشک ارائه می‌شود، نه قصد دارد و نه می‌تواند به عنوان یک خدمت اورژانسی تصور شود. اگر هر یک از اعضا نیازمند خدمات فوری باشد،‌ لازم است با مراکز اورژانس دامپزشکی تماس حاصل فرمایند

به این وب سایت رای دهید