دکتر سید هاشم صادقی

دکتر سید هاشم صادقی

دامپزشک عمومی,داخلی دام های کوچک,جراحی,بهداشت و بیماری های طیور,نظارت و بهداشت مواد غذایی,داخلی دام های بزرگ,مامایی,اسب
امتیاز کسب شده: رتبه ای داده نشده است.
دریافت نوبت یا مشاوره با دامپزشک
چنانچه خواهان دریافت مشاوره و یا دریافت نوبت از دامپزشک هستید انتخاب کنید.
تخصص ها
  • دامپزشک عمومی
  • داخلی دام های کوچک
  • جراحی
  • بهداشت و بیماری های طیور
  • نظارت و بهداشت مواد غذایی
  • داخلی دام های بزرگ
  • مامایی
  • اسب
درباره من

دامپزشکان برتر

با دامپزشکان برتر سایت مشکلات خود را به صورت آنلاین مطرح نمایید