خرگوش-گیاه-سمی
کدام گیاهان برای خرگوش سمی هستند؟

کدام گیاهان برای خرگوش سمی هستند؟

خرگوش ها کنجکاو هستند. آنها دوست دارند چیزهایی را بجوند و از گیاهان مختلف تغذیه کنند. در طبیعت آنها از بزرگان خود یاد می گرفتند که کدام گیاهان برای خوردن بی خطر هستند. اما در منزل آنها این مزیت را ندارند، بنابراین اغلب چیزهایی می خورند که نباید بخورند.

به این وب سایت رای دهید