سگ-براکیسفالی-پوزه
مشکلات تنفسی در سگ های پوزه کوتاه

مشکلات تنفسی در سگ های پوزه کوتاه

براکی به معنای کوتاه شدن و سفال به معنی سر است. بنابراین، سگهای براکیسفالی دارای استخوان های جمجمه ای هستند که طول آنها کوتاه است. نمونه های متداول نژادهای سگ براکیسفالی شامل بولداگ انگلیسی، بولداگ فرانسوی، پیکینیز و بوستون تریر است.

به این وب سایت رای دهید