سگ-گربه-قرص-دارو-شربت-آیورمکتین
اطلاعات دارویی

اطلاعات دارویی "آیورمکتین"

مهم است که قبل از دادن دارو به حیوان خانگی خود، کاربردها و عوارض جانبی آن را مطالعه کنید. این مقاله اطلاعات دارویی به منظور درک کامل از این که ایورمکتین برای چه مواردی استفاده می شود، نحوه عملکرد آن و عوارض جانبی احتمالی آن در گربه ها و سگ ها به شما ارائه می دهد.

به این وب سایت رای دهید