سگ-گربه-ملوکسیکام-قرص-دارو-شربت
اطلاعات دارویی

اطلاعات دارویی "ملوکسیکام"

مهم است که قبل از دادن دارو به حیوان خانگی خود، کاربردها و عوارض جانبی آن را مطالعه کنید. این مقاله اطلاعات دارویی به منظور درک کامل از آنچه ملوکسیکام (Metacam) برای چه چیزی استفاده می شود، نحوه عملکرد آن و عوارض جانبی احتمالی آن  در گربه ها و سگ ها به شما ارائه می دهد.

به این وب سایت رای دهید