سگ-گربه-واکسن-واکنش-التهاب
واکنش حیوانات خانگی نسبت به واکسیناسیون!

واکنش حیوانات خانگی نسبت به واکسیناسیون!

واکنش های بعد از تزریق واکسن می تواند از خفیف تا شدید هم در سگ و هم در گربه متغیر باشد. سیستم ایمنی می‌تواند واکنش‌های مختلفی به واکسن‌ها داشته باشد و برخی از واکنش‌های آلرژیک در عرض یک ساعت ایجاد می‌شوند و برخی دیگر می‌توانند به تأخیر بیفتند و برای روزها ادامه داشته باشند.

به این وب سایت رای دهید