مسواک-گربه
مسواک زدن دندان های گربه

مسواک زدن دندان های گربه

به محض اینکه  بچه گربه جدید را وارد منزل خود کردید  مطمئن شوید بتوانید آنها را به مسواک زدن عادت دهید! آنها در جوانی مانند یک توپ خاکی هستند و با امتحان چیزهای جدید موافق تر هستند. گربه‌های مسن‌تر نیز می‌توانند ترفندهای جدیدی بیاموزند

به این وب سایت رای دهید