مشاوره دامپزشکی.تنبیه گربه خانگی. آموزش گربه
چگونه گربه خود را تنبیه کنید

چگونه گربه خود را تنبیه کنید

معمولاً گربه‌ها روی پیشخوان می‌پرند، سیم‌ها را می‌جوند و وسایل خانه را می‌خراشند. برخی از این رفتارها واکنش های طبیعی به محیط گربه هستند، در حالی که برخی دیگر صرفاً عادت های بدی هستند. ممکن است یک گربه را برای رفتار مخرب که انجام می دهد تنبیه کنید.

به این وب سایت رای دهید