نژاد کینگ شپرد.کینگ شپرد.ژرمن شپرد.سگ گله.سگ های بزرگ
نژاد کینگ شپرد

نژاد کینگ شپرد

کینگ شپردها با اندازه عظیمشان باعث می شود در میان اقوام نزدیک خود برجسته شوند: (شپردها و سگ های گله). همانطور که از نام آنها پیداست، کینگ شپردها هیبریدهای غول پیکر شپرد هستند که از تلاقی دو نژاد ژرمن شپرد و شیلو شپرد به وجود آمده اند.

به این وب سایت رای دهید