استرس گربه.دامپزشکی
با استرس کم گربه خود را به دامپزشکی ببرید

با استرس کم گربه خود را به دامپزشکی ببرید

رفتن به دامپزشکی بخش مهمی برای مراقبت از گربه ما است. بسیاری از گربه‌ها سفر و حامل را تجربه‌ای ناخوشایند می‌دانند. اگرچه سفر می‌تواند استرس‌زا باشد، اما کارهای زیادی می‌توانید انجام دهید تا سفر و حامل‌ها برای گربه‌ها کمتر استرس‌زا و حتی لذت‌بخش باشند!

به این وب سایت رای دهید