بول تریر مینیاتوری. (MBT)
بول تریر مینیاتوری (MBT)

بول تریر مینیاتوری (MBT)

این سگ ها که بخشی از خانواده تریرها هستند، آنها سرشار از محبت و شیطنت هستند. رفتار و ظاهر آنها تا حد زیادی شبیه به بول تریر استاندارد است. با چشمان مثلثی و سر تخم مرغی شکل. اما در مورد آن اشتباه نکنید، MBT یک نژاد مخصوص به خود است که پیروان "کله تخم مرغ" اختصاصی دارد.

به این وب سایت رای دهید