زندگی گربه.زندگی پرنده.دوستی گربه
آیا گربه و پرنده می توانند با هم زندگی کنند؟

آیا گربه و پرنده می توانند با هم زندگی کنند؟

گربه ها به طور طبیعی شکارچی هستند در حالی که پرندگان به طور طبیعی طعمه هستند، بنابراین اگر این دو نوع حیوان خانگی نیاز به زندگی مشترک داشته باشند، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

به این وب سایت رای دهید