سگ-دیسک-مهره-غضروف-دیسکوسپوندیلیت
التهاب دیسک های بین مهره ای در سگ ها !

التهاب دیسک های بین مهره ای در سگ ها !

عفونت یکی از شایع ترین بیماری ها در بین انسان ها و حیوانات خانگی آنهاست. برخی از عفونت ها را می توان حتی بدون درمان برطرف کرد. در مقابل، برخی دیگر به آنتی بیوتیک و مراقبت های اضافی نیاز دارند زیرا ممکن است پیچیده شوند و به سایر قسمت های بدن سرایت کنند.

به این وب سایت رای دهید