گربه و برف.گربه برفی.پوشش گربه
آیا گربه ها برف را دوست دارند؟

آیا گربه ها برف را دوست دارند؟

سگ ها در برف شادی می کنند، می پرند و تکان می خورند. اما اگر این فرصت به گربه ها داده شود، آیا حرکات مشابه سگ ها را دارند؟ شگفتی کودکانه سگ از برف می تواند یک رفتار ذاتی باشد. اما گربه ها تغییرات را دوست ندارند، آنها بیشتر کنجکاو هستند.

به این وب سایت رای دهید